انتظار

 


 ببین تراکم هوای دوری ات ، چه میکند ؟  /   که ابر چشم های من ، مدام چکه میکند

غزل غزل رسوب میکند غم نبودنت  /   و درد جاری ات مرا ، بدل به برکه میکند 

 چشم به راهِ دیدنِ نگاهت ایستاده ام  /  دَرَک که بوی گند با جنازه ام چه میکند

دلم گواه میدهد ، کسی ز راه میرسد  /   و کار و بار عشق را ، دوباره سکه میکند

همین سکوت سرد را ، که زل زده به جمعه ها  /  طنین گامهای او ، هزار تکه میکند

هی انتظار ، انتظار ، انتظار ، خوب من !  /   ببینم این خدا خدای آخرم چه میکند

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید